Yintoni ukuKhula ngokuKhula? Nazi iindlela ezili-15

Ixesha lokugenca lisoloko linentsingiselo engeyiyo enxulumene nalo njengoko libhekisa kwinkqubo. Kodwa nabantu abaxhaphaza iinkqubo abahlali besenza into engekho mthethweni okanye benze ingozi. Ngamanye amaxesha ukukhwabanisa kuyindlela yokusebenza okanye indlela emfutshane. Ukufaka ingcinga efanayo kwintengiso kuyasebenza ngokunjalo. Kukukhula kwenkohliso. Ukukhula ngenkohliso kwakusetyenziswe ekuqaleni kwabokuqala ababefuna ukwakha ulwazi nokwamkelwa… kodwa babengenalo uhlahlo-lwabiwo mali okanye izixhobo zokuyenza.