Imijelo yeWebtrends: Ukuboniswa kwexesha lokwenyani kunye nokujolisa

Ingqungquthela yonyaka yeWebtrends, Zibandakanye, ugqibile kwaye babhengeze ezinye zokuphucula umdla kwisoftware yabo njengenkonzo (i-SaaS) yohlalutyo olunikezela iWebtrends Streams ™. I-Webtrends Streams ™ ibonelela ngeenkcukacha zenqanaba labatyeleli ezibonisa ukuba umthengi ngamnye wenza ntoni kwiseshoni yangoku. Inika ulandelelwano lweziganeko ezikhokelele umthengi apho akhoyo ngoku NGOKU njengoko kusenzeka, kuvumela abathengisi ukuba babone ukuba zeziphi iimveliso ezazithengwe ngaphambili okanye zijongwe ngumsebenzisi, okanye yeyiphi indlela eyathathwa ngaphambili