Abathengisi: Ziqaphele ezi zinto ziphambili ekuthengeni kweBritane

Uyibonile into endiyenzileyo apho? Le Midwesterner isebenzise upelo lwaseBritane lokuziphatha kunokuziphatha. Ndifuna nje ukubonisa wonke umntu ukuba ndingumntu onjani… okanye hayi. Khange ndikhe ndiye e-United Kingdom ngaphandle kwelifa laseScotland nelaseBritane kwicala losapho lukaMama. (Uyayibona loo nto? Ndiyenzile kwakhona!) Kulungile, hlekisa ecaleni (doh!), Olu lolunye ulwazi oluhle olufakwe yiCM Brand. Ndiyakholelwa ukuba yile