Nika iwebhusayithi yakho uphicotho zincwadi

Amaxesha aliqela ngeveki ndenzeka kwiwebhusayithi yenkampani kuphela ukubuza ukuba ingaba bakwishishini ngokwenene, benza naliphi na ishishini, okanye bathembekile ngokwaneleyo ukuba bangazibandakanya. Iinkampani zityala imali kubukho bewebhu kwaye aziqondi nokuba indawo abanayo inokuba sisalathiso sokungathembeki. Ithemba yinto enkulu kuguquko. Kuya kufuneka uqale uzibuze, ngamawaka abantu abatyelelayo