Yintoni iNkqubo yoLawulo lwekhontrakthi? Badume Kangakanani?

Kwi-SpringCM yesithathu yonyaka yoLawulo lweeKontrakthi, baxela ukuba yi-32% kuphela yabaphenduli bophando abasebenzisa isisombululo solawulo lwekhontrakthi, inyuke nge-6% ngaphezulu konyaka ophelileyo. Iinkqubo zoLawulo lwekhontrakthi zibonelela umbutho ngeendlela zokubhala ngokukhuselekileyo okanye ukufaka iikhontrakthi, ukuhambisa iikhontrakthi, ukubeka esweni imisebenzi, ukulawula ukuhlela, ukwenza inkqubo yokuvunywa, kunye nokubalwa kwamanani eekhontrakthi zokunika ingxelo. Ayothusi loo nto, kodwa iyothusa into yokuba uninzi lweenkampani zithumela iikontraka nge