Inkululeko ye-Accrisoft: Uhlobo olwahlukileyo lwe-CMS

Uninzi lwewebhu zangoku zisebenzisa i-CMS (Inkqubo yoLawulo lokuQulathiweyo) ukuvumela abalawuli bewebhusayithi ukuba benze utshintsho, bathumele umxholo, kwaye balawule iwebhusayithi. Oku kuthelekiswa neentsuku zakudala zokubiza iarhente yoyilo lwakho ukuba lwenziwe utshintsho, olunokubiza kakhulu kwaye lubangele ulibaziseko kuhlaziyo. Ngelixa ulawulo lwewebhusayithi ngaphambili lwaluyinkosi kuphela yabantu abanezakhono eziphezulu (ngamanye amaxesha abizwa ngokuba "zii-webmasters"), i-CMS ivula ulawulo kumalungu angengobugcisa bombutho,