Ahlelwe njani amaqela amajelo eendaba ezentlalo

Le infographic evela kwi-Go-Gulf.com yenza umsebenzi omkhulu ekuboniseni umahluko omkhulu kwindlela amaqela eendaba ezentlalo asebenza ngayo. Funda ukuba zingakanani iinzame ezenziwa ngamashishini kwimikhankaso yawo yemithombo yeendaba. Bangaphi abantu ababaqeshileyo kumaphulo abo eendaba ezentlalo, zeziphi iimpawu abajongi abazijongayo kwiingcali zosasazo lwentlalo ngokweenkcukacha zethu ezimalunga nolwakhiwo lwemibutho yabo kumaqela eendaba ezentlalo. Ukusuka kwi-Go-Gulf infographic, indlela amaQonga oLwakhiwo lweeNtlalontle zamaqela. Gumba