UPostano uguqula iZiko leMiyalelo yezeMidiya yoLuntu yezeMidlalo

Kancinci iguqukile ukusukela oko amaziko emiyalelo yemidiya yoluntu afike kwindawo. Usenokuba ukhe wafunda ngazo kwezemidlalo xa abahlobo bethu eRadious bephuhlise iziko lokuqala lokuyalela amajelo eendaba kwi-Super Bowl e-Indianapolis. Isitshixo kwiziko lokuyalela yayineenjongo ezine… Ukhuseleko - phendula kuqala kuwo nawuphi na umba ojolise kukhuseleko okanye ingxaki. Inkonzo-phendula kuyo nayiphi na incoko engalunganga enxulumene nesixeko okanye umsitho. Ukufunda-yazi okwenzekayo