Isikhokelo ku-A ukuya ku-Z kuChwetheza lobuqu

Njengoko ndikhula, ndiqala ukufumanisa ukuba eyona nto ibonakalisa impumelelo yam kwishishini lixabiso lenethiwekhi endiyigcinayo ndiyigcina. Kungenxa yoko le nto ndichitha itoni yexesha ngalinye kunxibelelwano, ndithetha kwaye ndisiya kwinkomfa. Ixabiso elenziwe yinethiwekhi yam kwangoko, kwaye inethiwekhi yenethiwekhi yam inokwenza i-95% yengeniso iyonke kunye nempumelelo eqondwa lishishini lam. Eso sisiphumo esingaphezulu kweminyaka elishumi