Umhloli weNetpeak: Uphando lwe-SEO Bulk kwiiNdawo zeeNgcambu kunye namaPhepha

Izolo, bendidibene nenkqubo yokucebisa endicele ukuba ndibancede ekuqeqesheni abafundi babo ekusebenziseni iinjini yokukhangela. Umbuzo wokuqala endiwubuzileyo yile: Ucinga ukuba yintoni i-SEO? Umbuzo obalulekileyo kuba impendulo iya kukhokelela ekubeni ndingaluncedo na okanye hayi. Ngombulelo, baphendule ngelithi abanabo ubuchule bokuphendula lo mbuzo kwaye baya kuxhomekeka kulwazi lwam. Ingcaciso yam ye-SEO intle