Ukukhonza kukuThengisa okuTsha

Ndaya kwisidlo sasemini sase-Indianapolis AMA apho uJoel Book wathetha ngeNtengiso kuMandla oMnye. Inkcazo-ntetho yakhe iqulethe ulwazi oluninzi olujikeleze ukusebenzisa ukuthengisa kwidijithali ukukhonza abathengi ngokufanelekileyo. Nangona, bekukho izinto ezininzi zokuthabatha ezivela kwinkqubo, bekukho enye enamathele kum. Uluvo lokuba: ukukhonza kukuthengisa okutsha. Ngokusisiseko, umbono wokuba ukunceda umthengi kusebenza ngakumbi kunokuzama ukubathengisela. Njani