I-Offerpop: Ukuphela koLawulo lwePhulo loLuntu

Kwiimpawu, ukuzibandakanya kwezentlalo (kwaye hayi inani labalandeli okanye abalandeli) ngoyena ndoqo wokukhankasela ukusebenza. Eyona ndlela ifanelekileyo yokuzibandakanya, uhlobo olunokuthi lukhokelele kuguquko, kukuzibandakanya ngokuzithandela. Abathengisi banokwenza ukuba kwenzeke ukuba bavumelanise nokuziphatha kwendalo kwabalandeli okanye abalandeli kunokuba ibe yinto ekunyanzelekileyo okanye ekunyanzelekileyo ukuba baphendule kuyo. Zama i-Offerpop. Esi sixhobo solawulo sentengiso esisekwe kwiwebhu siyayixhasa