Amanyathelo ali-16 okuNyanzelisa ukudala uMxholo

Ngamanye amaxesha uluhlu lokutshekisha lwenza ubomi bube lula kwaye le intle kakhulu kwimibono yokuphuhlisa umxholo wokunyanzelisa umxholo weWebSearch SEO. Ndiyalithanda icebiso apha kuba lihamba ngaphaya kwemithombo yeendaba kwaye yalatha kwezinye izinto ezenza ukuba ukutya umxholo kube lula nako. Amanyathelo ali-16 okuNyanzelisa ukudala indalo: Cinga njengentatheli. Fumana inkuthazo kwinethiwekhi yakho. Zama umxholo omfutshane, omfutshane. Sebenzisa iindaba zeshishini. Yigcine incoko. Musa