Ngokwenyani abantu bafanele baziphathe ngcono kwiMithombo yeendaba

Kwinkomfa yamva nje, bendinengxoxo kunye nezinye iinkokheli zemidiya yoluntu malunga nemozulu engafanelekanga ekhula kwimidiya yoluntu. Akuninzi malunga nokwahlukana ngokubanzi kwezopolitiko, okucacileyo, kodwa malunga nokunyanzeliswa komsindo ohlawula nanini na xa kuvela ingxaki. Ndilisebenzise igama elithi stampede kuba yile nto siyibonayo. Asisayi kuze siyeke ukuphanda umba, silinde iinyani, okanye sihlalutye imeko ye