Iindlela zokuThengisa: Ukunyuka kweNxusa kunye neXesha loMdali

I-2020 itshintshe ngokusisiseko indima yemidiya yoluntu edlala kubomi babathengi. Yaba ngumtya nethunga kubahlobo, usapho kunye noogxa, iqonga lobutshantliziyo bezopolitiko kunye nehabhu yeziganeko ezizenzekelayo nezicwangcisiweyo kunye nokudibana. Olo tshintsho lubeke isiseko seendlela eziza kuphinda zilolonge intengiso yeendaba ezentlalo kwihlabathi ngo-2021 nangaphaya, apho ukusebenzisa amandla oonozakuzaku beempawu kuya kuba nefuthe kwixesha elitsha lokuthengisa kwidijithali. Funda ukuze ufumane ulwazi ngoku