Ukuphela kokuThotyelwa kwe-imeyile ngokuNgabhalisi.me

Rhoqo kwiinyanga ezimbalwa, kufuneka ndidlule kwii-imeyile zam kwaye ndiqale ukucoca yonke i-junk. Ukusuka kumaqonga endiwavavanyileyo, kwizaziso zentlalo kunye neeleta-zebhokisi yam ipakishwe. Ndisebenzisa izixhobo ezikhulu zokunceda ukuyilawula, njengeMeyilestrom, kodwa isengaphandle kolawulo. Unroll.me ilapha ukukunceda uphinde ufumane ulawulo lwebhokisi yakho engenayo. Endaweni yokufumana ii-imeyile ezininzi zokubhalisela imini yonke, unokufumana enye.