Iingcebiso ezili-9 zokwenza imiboniso yePowerPoint esebenzayo

Ndilungiselela umboniso endiwenzayo malunga neeveki ezisi-7 ukusukela ngoku. Ngelixa ezinye izithethi endizaziyo zizakuphinda-phinda intetho engapheliyo, intetho zam zihlala zibonakala zisebenza kakuhle xa ndizilungiselela, ndizenzela, ndiziqhelanisa kwaye ndizifezekisa kwakude kudala ngaphambi komsitho. Injongo yam ayikokuyalela into esesikrinini, kukuyila izilayidi ezimangalisayo ezisebenza ngokuhambelana nentetho. Oku kwandisa kokubini ukuqonda kunye nenkumbulo. Ukusukela phantse