Ngaba i-imeyile ifile?

Xa ndifunda ibali lakutshanje malunga neqela le-IT e-UK elalela i-imeyile, kuye kwafuneka ndiyeke ndicinge ngemisebenzi yam yemihla ngemihla kunye nokuba ingakanani i-imeyile endiphanga ngayo usuku olunemveliso. Ndibuze umbuzo kubafundi bethu nge-poll ye-Zoomerang kwaye bambalwa kakhulu abacinga ukuba i-imeyile iza kufa ngalo naliphi na ixesha kungekudala. Ingxaki, ngokoluvo lwam, ayiyiyo i-imeyile. Xa i-imeyile isetyenziswe ngokufanelekileyo, kunjalo