Zithini iiNkcukacha-manani ze-Intanethi zamva nje zika-2018

Nangona iphuhlisiwe ukusuka kwiminyaka ye-80s, i-Intanethi yayingathengiswanga ngokupheleleyo e-United States kude kube ngo-1995 xa izithintelo zokugqibela zaye zarhoxiswa ukuze i-Intanethi ihambise ukugcwala kwabantu. Kunzima ukukholelwa ukuba bendisebenza kwi-Intanethi ukusukela oko yaqala ukuthengisa, kodwa ndineenwele ezingwevu ukukufakazela oko! Ndinethamsanqa lokwenyani lokuba ndisebenzele inkampani emva phaya eyabona amathuba kwaye yandiphosa kuqala