Umbhobho wokuthengisa we-B2B: Ukuguqula iiCofa kubathengi

Yintoni umbhobho wokuthengisa? Kuzo zombini ishishini ukuya kwishishini (B2B) nakwishishini ukuya kubathengi (B2C) kwihlabathi, imibutho yentengiso isebenza ukulinganisa inani lezikhokelo abazama ukuziguqula zibe ngabathengi. Oku kubonelela ngengqikelelo yokuba ingaba baya kufezekisa iinjongo zombutho njengoko kubhekisele ekubaleni nasekufumaneni ixabiso. Ikwabonelela amasebe ezentengiso ngengqondo yongxamiseko malunga