Ungazenza njani iimephu zeehambo zabaThengi bakho

Inkqubela phambili enkulu kuhlalutyo lokuthengisa kunye namaxwebhu kukuvela kweemephu zohambo lwabathengi ukunceda uxwebhu, ukulinganisa, kunye nokuphucula ukusebenza kwakho kwintengiso-ngakumbi kwi-Intanethi. Yintoni imephu yohambo loMthengi? Imephu yohambo lwabathengi yindlela owabona ngayo amava abathengi bakho ngophawu lwakho. Imephu yohambo lwabathengi ibhala amanqaku abathengi bakho kwi-intanethi nangaphandle kweintanethi kunye namaxwebhu ngendlela olinganisa ngayo ukusebenza kweepoyinti nganye. Oku kwenza ukuba abathengisi baqonde ngcono ukuba abathengi bathini

I-Playbook yeNtengiso ye-B2B ekwi-Intanethi

Olu luphawu lwentelekelelo olumnandi kwizicwangciso ezisetyenziswe malunga nesicwangciso esiphumeleleyo seshishini kwi-intanethi. Njengoko sisebenza kunye nabathengi bethu, oku kusondele kakhulu kwinkangeleko ngokubanzi kunye nokuziva kuthethathethwano lwethu. Ukwenza intengiso ye-B2B kwi-Intanethi ayizukunyusa impumelelo kwaye iwebhusayithi yakho ayizukuvelisa nje ngomlingo ishishini elitsha kuba likho kwaye libukeka lilungile. Udinga izicwangciso ezifanelekileyo zokutsala iindwendwe kunye nokuguqula