Ungalandeli: Lawula, Ungalandeli kwaye ufumane abalandeli be-Twitter

Kwabo bakwi-Twitter, sisadlala umdlalo ohlekisayo wabalandeli bobuxoki, umlandeli we-SPAM, kunye nabantu abakulandelayo nabangakulandeli ukuba bazame ukukuhenda ukuba ubalandele ukuze bakhule inethiwekhi yabo. Ndisayithanda iTwitter kodwa eli licala loyikekayo leqonga- andicingi ukuba i-Twitter yenza ngokwaneleyo ukulawula umgangatho weqonga. Isixhobo ebesikade ndisisebenzisa ezimbalwa