Impembelelo yeZisombululo zeNtlawulo eziKhuselekileyo ekuthengeni kwi-Intanethi

Xa kuziwa kuthengiso lwe-Intanethi, indlela yokuziphatha ye-shopper yehla ngokwenene kwizinto ezithile ezibalulekileyo: Umnqweno-nokuba umsebenzisi ufuna okanye akafuni nto ithengiswayo kwi-Intanethi. Ixabiso-nokuba indleko zento yoyisiwe ngulo mnqweno. Imveliso-nokuba imveliso iyabhengezwa okanye ayipapashwa, kunye nokuphononongwa kuhlala kunceda kwisigqibo. Ithemba - nokuba umthengisi othenga kuye unakho okanye akunjalo