Ukhukuliseko, Ukuqhuma kunye neZiphumo zeTekhnoloji

Kukho ulungelelwaniso olugqithisileyo kwinto eyenzekayo kumashishini amaninzi-kubandakanya iindaba, ukutya, umculo, ezothutho, itekhnoloji kunye nayo yonke into ekuloo mhlaba- nendlela itshintsha ngayo iJografi ngokuhamba kwexesha. Ixesha elithathwayo kukuba mfutshane nje ngokuba ubuchwepheshe buqhubela phambili ngokukhawuleza. Iindaba zitshintshile ngokukhawuleza ngenxa yesantya sewebhu kunye nokukwazi ukunxibelelana ngokukhawuleza. Abasayi kuphinda balinde ukuba ulwazi luhanjiswe, bona