Imidiya yokuncokola kunye noMyers Briggs

Ngelixa sonke sahlukile ngandlela thile, uCarl Jung wavelisa iintlobo zobuntu ezathi kamva ii-Myers Briggs zayilwa ukuba ziphonononge ngokuchanekileyo. Abantu bahlelwa njengabangeneleli okanye izethulo, ukuziva okanye intuition, ukucinga okanye ukuziva, ukugweba okanye ukubona. I-CPP iyithathile inyathelo eliya phambili kwaye yayisebenzisa kumaqonga eendaba ezentlalo kunye nabasebenzisi. Amagqabantshintshi eziphumo aquka: Izongezelelo zisebenzisa kakhulu amathuba okuba zisetyenziswe kunye nokwabelana nge-Facebook. Abangeneleli