Isicwangciso seNtengiso yezeNtlalontle kwiiNqanaba ezi-6 ezilula

Imidiya yokuncokola iyaqhubeka ukuqhubela phambili njengothungelwano, ukumamela, ukupapasha, inkxaso kunye nesixhobo sokukhuthaza amashishini. Intengiso yemithombo yeendaba kwezentlalo iqhubela phambili, ibonelela ngeendlela ezininzi kunye nokujolisa phambili okuhlisa iindleko ngokuzibandakanya. Amaqonga okuphulaphula, ukuphendula, ukupapasha, ukulinganisa, kunye nokwenza amaphulo asekiwe kwaye aqhubeka nokubonelela ngeminikelo emikhulu kumashishini. Ngobuninzi bamaqonga amajelo onxibelelwano ngoku afumanekayo, kulula ukuba ubhideke okanye ungaqiniseki ngendlela yokuphuhlisa