Uyicwangcisa njani into oyilindeleyo yokubhalisela i-imeyile kunye ne-WIN!

Ngaba ababhalisi bakho be-imeyile bacofa kwiiwebhusayithi zakho, uku-odola iimveliso zakho, okanye ukubhalisela imicimbi yakho, njengoko kulindelwe? Hayi? Endaweni yokuba bangaphenduli, bangabhalisi okanye (bakhuphe) bakhalaze? Ukuba kunjalo, mhlawumbi awucacisi ngokucacileyo ukuba ulindeleni.