Izinto ezi-4 zokuQhuba ukuKhokelela kwesiDala ngokuThengisa okuzenzekelayo

Uphando olusuka kuthengiso oluzenzekelayo lweVenturebeat lubonisa ukuba, ngaphandle kokwahlulahlulahlulahlula kweqonga ngalinye, owona mceli mngeni mkhulu wokuthengisa izinto ezizisebenzelayo kushishino kukuqonda ukuba kungena njani kumbutho wabo. Mhlawumbi ngumba lowo… iinkampani zizama ukulingana nezinto ezizisebenzisayo kunokufumana iqonga esele lihambelana neenkqubo zangaphakathi, amandla kunye nezixhobo. Ndidiniwe lolona luhlu luzenzekelayo lokuthengisa okanye iindlela zokwenza ikota Xa sisenza ukhetho lomthengisi