Imizekelo emi-6 yendlela amaShishini abekwazi ngayo ukuKhula ngexesha loBhubhane

Ekuqaleni kobhubhane, iinkampani ezininzi zisika uhlahlo-lwabiwo mali lwentengiso kunye nentengiso ngenxa yokwehla kwengeniso. Amanye amashishini acinga ukuba ngenxa yokuyekiswa kwabantu abaninzi, abathengi bayayeka ukuchitha ukuze uhlahlo-lwabiwo mali nentengiso zincitshiswe. Ezi nkampani zazingela phantsi ukuphendula ubunzima bezoqoqosho. Ukongeza kwiinkampani ezithandabuzayo ukuqhubeka okanye ukumilisela amaphulo amatsha entengiso, izikhululo zikamabonwakude nezikanomathotholo nazo bezisokola ukuzisa nokugcina abathengi. Iiarhente kunye nentengiso

Itekhnoloji yokuPhembelela ukukhula koQoqosho eIndiana

Njengejaji yeeMbasa zeMira zika-2011, bendinethuba lokuchitha intlanganiso yosuku kunye nabasunguli, abaqambi, abaqulunqi beenkqubo kunye neenkokheli zeshishini ezenza ifuthe elibonakalayo kubume betekhnoloji yethu. Ngelixa andinakukuxelela ukuba ngoobani abaphumeleleyo, kuyakufuneka uye kwiimbasa zeMira kwinyanga ezayo, ndiyakuxelela ukuba kukho izinto ezonwabisayo ezenzekayo apha. Njengoko unokulindela, uninzi lweentetho zazimalunga netekhnoloji.