Isifundo soBudlelwane baBantu esiSifundileyo xa siPhakamisa iBali lethu

Kwiminyaka eyadlulayo ndabhala iposti koomatshini bendlela yokubhala isandi ngokwembono yam njengopapasho. Enye yezinto zokugqibela endizithethileyo kwinqaku kukuba kufanelekile kubaphulaphuli bethu. Ndiza kuhamba inyathelo eliya phambili ndize ndithi, ngayo yonke ingxolo kunye neendawo zokudlala ezingenamsebenzi phaya, ukuba kukho ithuba elikhulu kakhulu le-PR elungileyo lokhula ngokusebenzisa i-clutter kwaye uqhubeke