Yintoni ekuyo? Iphi? Njani? Izicwangciso zokuthengisa kwiWebhu

Xa uza kuvula ivenkile, uthatha isigqibo sokuba uza kuyibeka phi ivenkile, uza kufaka ntoni evenkileni, kwaye ubayisa njani abantu kuyo. Ukuvula iwebhusayithi, nokuba ayiyiyo indawo yokuthengisa okanye ukuthengisa, kufuna izicwangciso ezifanayo: Kuza kubakho ntoni kwiwebhusayithi yakho? Iza kuba phi iwebhusayithi yakho? Banokuyifumana njani abantu? Uya kuzigcina njani? Yintoni eza kubakho kwiWebhusayithi yakho? Yikholwe okanye