Ukuthengisa ngokudibeneyo kunye nokuthotyelwa kwe-CAN-SPAM

Ndibukele abahlobo bam abaninzi kwishishini bedlala ngokukhawuleza kakhulu kwaye bekhululekile ngemigaqo, kwaye ndinoloyiko lokuba ngenye imini baya kuba sengxakini. Ukungazi nto akukho sizathu kwaye kuba le yimicimbi yolawulo, isohlwayo ngamanye amaxesha sibiza kancinci kunokukhusela kuyo. Okona kwaphula umthetho okuphambili endikubonayo zezi: Ukungabhengezi ukuba unobudlelwane bemali nenkampani- nokuba ungumnini, umtyali mali, okanye