Imithombo yeendaba kwiNtlalo

I-adage yakudala yemithombo yeendaba ebanzi kukuba i-eyeballs = imali. Ingcinga ephosakeleyo eyamkelweyo namhlanje kukuba ii-eyeballs = imali eninzi. Sibona iindawo zosasazo lwentlalo ezinjengeDigg, iMySpace kunye nethefa leFacebook nditsho nokuncipha ekuthatheni inxaxheba. Ndiqinisekile ukuba zonke ezi ndawo ziya kutyhalela emva kwaye zikuxelele ukuba ziyakhula kwinani leebhokhwe. Ayizondaba zimnandi ezo. Ukuba uthatho-nxaxheba lucwecwe ngeplate okanye luyalila kwaye