Abaphulaphuli vs abahlali: Ngaba uyawazi umahluko?

Sibe nencoko emangalisayo noAllison Aldridge-Saur weSizwe saseChickasaw ngolwe-Sihlanu kwaye ndingakukhuthaza ukuba umamele. UAllison usebenze kwiprojekthi enomdla njengenxalenye yesibonelelo seDigital Vision, ebhala uthotho lweziFundo zaseMelika zaseMelika zoLwakhiwo loLuntu. Kwinxalenye yesibini yochungechunge lwakhe, uAllison uxoxa ngabaphulaphuli xa kuthelekiswa noluntu. Oku kwandibetha njengenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kuthotho lonke. Andiqinisekanga