Igunya elitsha lokuThengisa: Ingeniso, okanye enye into

Intswela-ngqesho yehla yaya kwiipesenti eziyi-8.4 ngo-Agasti, njengoko iMelika ibuya kancinci kubhubhane. Kodwa abasebenzi, ngokukodwa ukuthengisa kunye neengcali zentengiso, babuyela kwindawo eyahlukileyo kakhulu. Kwaye ayifani nantoni na esakha sayibona ngaphambili. Ukujoyina kwam i-Salesforce kwi-2009, sasikwizithende zoRhwebo olukhulu. Ingqondo yethu njengabathengisi yaphenjelelwa ngokuthe ngqo kukuqiniswa kwebhanti yezoqoqosho eyayisandula ukwenzeka kwihlabathi liphela. La yayingamaxesha angenamsebenzi. Kodwa