Ukuqonda ukubaluleka kweZikhokelo zoLuhlu lweeMpahla (IQG)

Ukuthenga imithombo yeendaba kwi-Intanethi akufani nokuthenga umatrasi. Umthengi unokubona umatrasi kwenye ivenkile afuna ukuyithenga, engaqondi ukuba kwenye ivenkile, kwa into leyo lixabiso eliphantsi kuba iphantsi kwegama elahlukileyo. Le meko yenza ukuba kube nzima kakhulu kumthengi ukuba azi kakuhle ukuba bafumana ntoni; Kukwanjalo nakwintengiso ye-Intanethi, apho iiyunithi zithengwa zathengiswa zaphinda zafakwa kwakhona