Ukwabelana akonelanga- Kutheni ufuna isiCwangciso sokuNgiswa kweMxholo

Kwakukho ixesha apho ungayakha, babeza kuza. Kodwa yayiyiyo yonke into ngaphambi kokuba i-intanethi igcwaliswe kakhulu ngumxholo kunye nengxolo eninzi. Ukuba ubukhe wanxunguphala kukuba umxholo wakho awuhambi nje njengokuba ubuqhele ukwenza, ayilotyala lakho. Izinto zatshintsha nje. Namhlanje, ukuba ubakhathalele ngokwaneleyo abaphulaphuli bakho kunye neshishini lakho, ngokuqinisekileyo kufuneka uphuhlise isicwangciso sokutyhala umxholo wakho uye phambili