Iinkcukacha-manani zokuSetyenziswa kwe-Intanethi ngo-2021: Idatha ayilali 8.0

Kwilizwe eliya likhula ngokwamanani edijithali, elenziwa mandundu kukuvela kwe-COVID-19, le minyaka iye yazisa ixesha elitsha apho itekhnoloji kunye nedatha zidlala indima enkulu nebalulekileyo kubomi bethu bemihla ngemihla. Kuwo nawuphi na umthengisi okanye ishishini elilapha phandle, inye into eqinisekileyo: impembelelo yokusetyenziswa kwedatha kwindawo yethu yale mihla yedijithali ngokungathandabuzekiyo yondile njengoko sisebunzimeni besibetho sethu sangoku. Phakathi kokuvalelwa yedwa kunye nokuvalwa ngokubanzi kweeofisi,