Isikhokelo esiBanzi sokuSebenzisa i-LinkedIn yokuThengisa isiKhangeli

I-LinkedIn iguqule indlela amashishini adibana ngayo. Yenza okuninzi kweli qonga ngokusebenzisa isixhobo sayo sokuThengisa iNavy. Amashishini namhlanje, nokuba makhulu okanye mancinci kangakanani, axhomekeke kwi-LinkedIn yokuqesha abantu kwihlabathi liphela. Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-720, eli qonga likhula mihla le ngobukhulu kunye nexabiso. Ngaphandle kokugaya, i-LinkedIn ngoku yeyona nto iphambili kubathengisi abanqwenela ukunyusa umdlalo wabo wentengiso yedijithali. Ukuqala ngo