Isazisi sePuzzle kuLawulo lweDatha yaBathengi

Ingxaki yesazisi sabathengi Kwintsomi yamaHindu, uRavana, umphengululi omkhulu, kunye nedemon, uneentloko ezilishumi, ezibonakalisa amandla akhe nolwazi. Iintloko zazingenakutshatyalaliswa ngamandla okwenza i-morph kunye ne-regrow. Kwimfazwe yabo, iRama, uthixo oligorha, ke kufuneka ahambe ezantsi kweentloko zikaRavana kwaye ajolise utolo entliziyweni yakhe eyedwa ukumbulala. Kumaxesha anamhlanje, umthengi ufana noRavana, hayi ngokweyakhe