Ukusuka kuLuntu ukuya ku-Phezulu-inkcazo yokuqonda kwengqondo

Abantu abanobukrelekrele obuphezulu beemvakalelo (i-EQ) bayathandwa, babonisa ukusebenza ngokuqinileyo kwaye ngokubanzi bayaphumelela. Bayagxininisa kwaye banezakhono ezilungileyo zentlalontle: babonisa ulwazi ngeemvakalelo zabanye kwaye babonakalise olu lwazi ngamazwi nangezenzo zabo. Banokufumana umhlaba oqhelekileyo kunye noluhlu olubanzi lwabantu kwaye bakhulise ubudlelwane obuhamba ngaphaya kobuhlobo kunye nokukwazi ukuvana. Bafezekisa oku ngokuqaphela nokuhlalutya