INzululwazi ejongene nokuThetha, iiNgcaciso zoKwazisa ngeNtengiso ezingalibalekiyo

Abathengisi bazi ngcono kunaye nabani na ukubaluleka konxibelelwano olusebenzayo. Ngayo nayiphi na imizamo yentengiso, injongo kukuhambisa umyalezo kubaphulaphuli bakho ngendlela ebabambayo, inamathele ezingqondweni zabo, kwaye ubacenge ukuba bathathe inyathelo-kwaye kuyafana nangalo naluphi na uhlobo lwentetho. Nokuba uyakha idesika yeqela lakho lokuthengisa, ucela uhlahlo-lwabiwo mali kubaphathi abaphezulu, okanye uphuhlise igama eliphambili lokwakha uphawu kwinkomfa enkulu, kuya kufuneka