Ukuqokelelwa kwamatyala eCommerce Startups: Isikhokelo esichazayo

Iilahleko ezisekwe kwintengiselwano ziyinyani yobomi kumashishini amaninzi, ngenxa yokubuyisa imali, iindleko ezingahlawulwanga, ukubuyela umva, okanye iimveliso ezingabuyiswanga. Ngokungafaniyo namashishini abolekisayo ekufuneka amkele ipesenti enkulu yelahleko njengenxalenye yemodeli yeshishini labo, uninzi lweziqalo luphatha ilahleko zentengiselwano njengenkathazo engadingi kuhoywa. Oku kungakhokelela kwiipiks kwilahleko ngenxa yokuziphatha kwabathengi okungakhange kuhlolwe, kunye nokusilela kokulahleka okunokuthi kuncitshiswe ngokubonakalayo