Iqela eliDala njani ukuba lenze iScardcard ukuze libonise ixabiso lalo kwi-C-Suite

Umxholo ophezulu wokuyila ubalulekile kwintengiso yedijithali. Ngamafutha entengiso ezenzekelayo, intengiso yedijithali, kunye nemidiya yoluntu. Nangona kunjalo, ngaphandle kwendima edlalwa ngumxholo wokuyila, ukufumana i-c-suite inomdla emsebenzini oya kuwo ngumceli mngeni. Ezinye iinkokheli zibona imfutshane yokuqala, kwaye uninzi lubona iziphumo, kodwa bambalwa kakhulu abayaziyo into eyenzekayo phakathi. Kuninzi okwenzeka emva kwezigcawu: ukubekwa phambili kweeprojekthi, ukulungelelaniswa kwezixhobo zoyilo,