Amandla oThengiso lwaMntu ngamnye

Uyakhumbula xa uNike wazisa umkhankaso wayo Wenza nje? U-Nike ukwazile ukufezekisa ulwazi kunye neqondo lophawu olukhulu ngesi slogan silula. Iibhodi zebhodi, umabonwakude, unomathotholo, uprinta… 'Yenze nje' kwaye i-Nike swoosh yayikuyo yonke indawo. Impumelelo yeli phulo yayixhomekeke ikakhulu ekubeni bangaphi abantu uNike abanokukwazi ukubona nokuva lo myalezo. Le ndlela isetyenziselwe uninzi lweempawu ezinkulu ngexesha lokuthengisa ngobuninzi okanye 'ixesha lephulo' kwaye ubukhulu becala