Iidiliya ngaphakathi, iChampagne Out: Indlela i-AI eGuqulela ngayo iFunnel yeNtengiso

Jonga ingxaki ye-sales development rep (SDR). Bancinci kwimisebenzi yabo kwaye bahlala bemfutshane kumava, i-SDR izama ukuya phambili kwindawo yokuthengisa. Uxanduva lwabo lunye: ukukhangela amathuba okugcwalisa umbhobho. Ngoko bayazingela kwaye bazingele, kodwa abasoloko befumana eyona ndawo yokuzingela intle. Benza uluhlu lwamathemba abacinga ukuba lukhulu kwaye bawathumele kwi-funnel yokuthengisa. Kodwa amaninzi amathemba abo awahambelani