Ulwakha Njani uphawu lweNqobo

Iigurus eziphambili zentengiso zehlabathi ziyichaza ngeendlela ezahlukeneyo, kodwa bonke bayavuma ukuba imarike yangoku ivuthiwe ngeethiyori, iimeko, kunye namabali empumelelo agxile kwiimpawu zabantu. Amagama aphambili kule marike ikhulayo yintengiso eyiyo kunye neempawu zabantu. Izizukulwana ezahlukeneyo: Ilizwi elinye uPhilip Kotler, omnye waMadoda aMakhulu entengiso, ubiza into ebizwa ngokuba yiNtengiso 3.0. Kwincwadi yakhe enegama elifanayo, ubhekisa kubaphathi bezentengiso kunye nabanxibelelanisi abane "