Iindawo ezintlanu eziNenzuzo kuyo nayiphi iMarike

Kubomi bam bangaphambili benkampani, bendisoloko ndimangalisiwe ngumsantsa wonxibelelwano phakathi kwabantu abenza iimveliso, kunye nabantu abazithengisayo nabazithengisayo. Ukuba sisilumko kunye nokusombulula iingxaki ekuhlaleni, bendihlala ndizama ukufumana indlela yokuvala umsantsa phakathi kwabenzi kunye nabathengisi. Ngamanye amaxesha le mizamo ibiphumelela, ngamanye amaxesha ibingaphumeleli. Ngelixa lokuzama ukusombulula ukusebenza kwangaphakathi kwe

Imfihlo yokwakha uphawu lwakho njengeNike okanye iCoca-Cola

Kulwakhiwo lwentengiso yaseMelika, kukho iindidi ezimbini kuphela zeempawu: ukugxila kubathengi okanye kugxilwe kwimveliso. Ukuba uza kwenza nawuphi na umsebenzi ujikeleza ngophawu lwakho, okanye uhlawulwa ukuze ujikeleze uphawu lomnye umntu, ungazi ngcono ukuba loluphi uhlobo lophawu onalo.