Iingcebiso ezintlanu eziPhambili zokwakha isiCwangciso soBume beNkokeli

Ubhubhane weCovid-19 ubonakalisile indlela ekulula ngayo ukwakha-kunye nokutshabalalisa-uphawu. Ewe kunjalo, kanye le ndlela yokunxibelelana kweempawu ziyatshintsha. Imvakalelo ibisoloko ingumqhubi ophambili ekuthathweni kwezigqibo, kodwa yindlela ezinxibelelana ngayo nabaphulaphuli babo eziya kuthi zigqibe impumelelo okanye ukusilela kwilizwe lasemva koCovid. Phantse isiqingatha sabenzi bezigqibo bathi umxholo wobunkokeli ocinga ngombutho unegalelo ngqo kwimikhwa yabo yokuthenga, ukanti iipesenti ezingama-74 zeenkampani