Yiya kuKhulu ngesicwangciso esiCwangcisiweyo se-imeyile ukuqhuba i-Sky-High ROI

Ii-imeyile ezichukunyisiweyo ziyindlela elungileyo yokubandakanya abathengi kunye nokuqhuba ukuthengisa, kodwa ukuqonda okungachanekanga malunga nento ebangela intshabalalo kunye nendlela yokuphumeza ukugcina abanye abathengisi ekusebenziseni ngokupheleleyo iqhinga. Yintoni i-imeyile ekhutshiweyo? Kwinqanaba layo elisisiseko, i-trigger iyimpendulo ezenzekelayo, njengombuliso wokuzalwa owenziwe ngokuzenzekelayo ovela kuGoogle. Oku kukhokelela ekubeni abanye bakholelwe ukuba ii-imeyile ezingasetyenziswayo zinokusetyenziswa kuphela kwiimeko ezinqongopheleyo. Kodwa enyanisweni,